Museet og Esbjerg og Omegns Museumsforening arrangerer kulturhistoriske foredrag og udflugter med udgangspunkt i Esbjerg og omegns kulturhistorie. Læs om medlemskab af foreningen nederst.

Når krigen er slut.

En aften om det store Velux-finansierede projekt, der med HSB på Esbjerg Museum som projektcenter finder sted 2022-2025.

Tirsdag den 21. februar kl. 19.00
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade)

Flygtningebørn i skole

Aftenen vil indeholde 3 foredrag om det store forsknings- og formidlingsprojekt, som HSB skal stå i spidsen for og som Velux støtter med fem mio. kr. i 2022-2025. Søren Werther Kjær Rasmussen vil fortælle om lokale modstandsfolks tilbagevenden til fredstidssamfundet. Henrik Lundtofte fortæller om resocialisering af landsforrædere, og så vil leder af Vardemuseerne John Jensen fortælle om sin del af projektet, nemlig forsøgene på at demokratisere de 60.000 flygtningebørn i lejre som Oksbøl.

PRIS: For medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Antikvarisk Samling er det gratis at deltage, men tager man en gæst med, er prisen 50 kr., som indsættes på konto 7712-1022420.

TILMELDING: Til Poul Larsen på mail toften3tarp(a)gmail.com eller telefon 21 59 64 46 senest søndag den 19. februar.

 

Generalforsamling og foredrag om Udgravningerne i Veldbæk

Onsdag den 15. marts kl. 19.00
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade)


Dronefoto ind over Esbjerg Havn, med de store udgravningsfelter i forgrunden.

Så er det atter tid til at samles til årets generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter.

Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør Troels Bo Jensen fortælle om resultatet af de udgravninger i Veldbæk, som vi ude at besøge i foråret 2022.

Her blev blandt andet fundet velbevarede spor af bebyggelser i form af både hustomter fra sen bondestenalder, bronzealder og ældre jernalder, samt en del af en stor jernalderlandsby med tilhørende gravfelt fra den yngste del af romersk jernalder og op til ældre germansk jernalder (ca. 250-500 e.Kr.).

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være en mindre servering.

PRIS: Deltagelse i generalforsamlingen og det efterfølgende foredrag er forbeholdt medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening, og der er gratis adgang.

TILMELDING: Til Poul Larsen på mail toften3tarp(a)gmail.com eller telefon 21 59 64 46 senest søndag den 12. marts.

 

Inden for Murene på Musikkonservatoriet, Det gamle elværk

Fredag den 14. april kl. 11.30
Mødested Cafe Ørsted, indgang fra HC. Ørstedsgade


Billede fra koncertsalen

Det gamle elværk i Kirkegade blev opført i 1907 efter tegninger af C.H. Clausen, tydeligt inspireret af antikken og Wienerskolens blanding af jugend og klassicisme. Administrationsbygningen er fra 1919 og et smukt eksempel på Bedre Byggeskik i Esbjerg.
Elværket blev ombygget i 1997-98 til det nuværende Syddansk Musikkonservatorium, som er en videregående uddannelse, der tilbyder musik- og musikpædagogiske uddannelser på højeste niveau.

Det skal vi alt sammen se og høre nærmere om under dagen besøg, som for de, der har lyst, starter med en let frokost i Cafe Ørsted, hvorefter vi er indbudt til fredagens klassiske elevkoncert, der foregår kl. 12.10 i den tidlige turbinehal, som er omdannet til en af landets smukkeste og bedste koncertsale

PRIS: Bemærk, at der er egenbetaling i konservatoriets cafe, for et stykke smørrebrød eller små lune retter man kan vælge imellem, hvis man ønsker at deltage i den fælles frokost (pris ca. 60 kr. + drikkevare).
Bemærk også den fremrykkede tilmeldingsfrist af hensyn til maden.

Ellers gælder det som altid at for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Antikvarisk Samling er det gratis at deltage, men tager man en gæst med, er prisen 50 kr., som indsættes på konto 7712-1022420.

TILMELDING: Tilmelding sker til Poul Larsen på mail toften3tarp(a)gmail.com eller telefon 21 59 64 46 senest fredag den 7. april.

 

Kør-selv tur til Marbæk Plantage.

Tirsdag den 23. maj kl. 14.30
Mødested Myrthuegård, Myrthuevej 39 6710 Esbjerg V

 

Forårssæson slutter med et besøg i Marbæk plantage, hvor vi skal gå en tur med vejleder Rene Kjærside Rasmussen i et område, der i mange år ikke har været tilgængelig for offentligheden.
Her boede nemlig eneboeren Christian Hunderup i mere end 60 år i et lille hus, i et hjørne af plantagen. Han boede her helt uden moderne faciliteter. Han omgav sig med naturen og de dyr, der levede i den – og han blev aldrig ensom.

Vi kommer til at bevæge os omkring eneboerens hjem og træder ind i hans verden. Sammen prøver vi at finde svarene på, hvem var han egentlig, og hvordan endte han der?

Efter rundvisningen drikker vi den af alle medbragte kaffe i Storhaven ved Myrthuegård.

PRIS: For medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Antikvarisk Samling er det gratis at deltage, men tager man en gæst med, er prisen 50 kr., som indsættes på konto 7712-1022420.

Bemærk at deltagerantallet på denne tur er begrænset til 30 personer, så det gælder om at komme først til mølle.
Tilmelding sker til Poul Larsen på mail toften3tarp(a)gmail.com eller telefon 21 59 64 46 senest søndag den 21. maj

 

 

OPLYSNINGER OM ESBJERG OG OMEGNS MUSEUMSFORENING

Det er foreningens formål at bakke op om den selvejende institution Sydvestjyske Museer i dennes virke i Esbjerg, at deltage i museets bestyrelsesarbejde og at medvirke til at udbrede kendskabet til de kulturhistoriske museers betydning for samfundets samlede kulturudbud.

Som medlem af Esbjerg og Omegns Museumsforening har man også har adgang til de arrangementer, som tilbydes af Det antikvariske Selskab i Ribe og til samme priser (eller gratis) som gælder for denne forenings medlemmer. Lejlighedsvis vil det også være muligt at deltage i ture arrangeret af Fiskeri- og Søfartsmuseets museumsforening
på medlemsvilkår. Der er også et meget positivt samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet om historiske forelæsninger og udflugter.

Husk at få fornyet dit kontingent, og fortæl om os til familie, venner og bekendte. Foreningens styrke er dens medlemmer, så vi har brug for enhver, der interesserer sig for byens og egnens historie.

Medlemskortet er personligt og giver adgang til de to foreningers arrangementer samt fri adgang til Sydvestjyske Museers udstillingssteder. Der vil med mellemrum blive udsendt nyhedsbreve og indbydelse til receptioner og åbning af udstillinger til de medlemmer, som har oplyst en mailadresse. Giv besked herom til Poul Larsen på mail.

Henvendelser vedr. medlemskab af foreningen eller tilmelding til arrangementer bedes rettet til formand Poul Larsen på mail  eller telefon 21 59 64 46

Årligt kontingent:
Enkelt medlemskab 175 kr.
Medlemskab for par (på samme adresse) 280 kr.
Kontingentperioden er 1/1 til 31/12.
Husk at indbetale næste års kontingent inden den 1/2
Betaling kan ske på konto 7712-1022420