Esbjerg og Omegns Museumsforening arrangerer kulturhistoriske foredrag og udflugter med udgangspunkt i Esbjerg og omegns kulturhistorie. Læs om medlemskab nederst.

Kommende foredrag og udflugter


Indre Mission, fiskere og industrieventyr i Sydvestjylland
DATO PÅ VEJ (oprindeligt planlagt til 28. oktober, men må desværre flyttes)
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade)

I første halvdel af 1900-tallet var det almindeligt, at man deltog i foreningslivet og havde sociale netværk ud fra, om ens familie var indremissionsk eller grundtvigiansk. Men det religiøse havde ikke kun betydning i fritiden. Også i forhold til arbejdsliv og virksomhedsdrift kunne troslivet spille en vigtig rolle.
I aftenens foredrag vil museumsinspektør ph.d. Søren Byskov, Bramming Egnsmuseum fortælle to meget forskellige historier om religion og erhvervsliv, som begge peger på spændende facetter ved mødet mellem det missionske livssyn og det moderne velfærdssamfund. Det drejer sig dels om esbjergfiskeriet blandt missionsfiskerne, dels om legetøjsfabrikken LEGO i Billund, hvor virksomhedens ejere levede et aktivt liv i Indre Mission. I foredraget vil han belyse, hvordan det missionske trosfællesskab og livssyn er kommet til udtryk og har sat sig spor, både til havs på kutterne og på den jyske hede, hvor industrieventyret på LEGO hang sammen med et kristent værdisæt.
Undervejs vil der være en lille servering
For medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Det Antikvariske selskab i Ribe er det gratis at deltage, men tager man en gæst med, er prisen 50 kr., som indsættes på konto 7712-1022420. Tilmelding til Poul Larsen på mail eller telefon 21 59 64 46 senest søndag den 24. oktober.

 

Gjesing fra landsby til lokalområde.
Mandag den 22. november kl. 19.00
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen

Forhåbentligt kan vi også i år starte medlemsmødet med et godt måltid mad og drikke til.
Når maden er indtaget vil Ebbe Salomonsen tage os med på en filmrejse gennem Gjesings historie.

I området omkring Fovrfeld Bæk er der fundet spor, der peger over 6000 år tilbage. Landsbyen Gjesing er omtalt sidst i 1400 tallet og var en lille samling gårde og huse. I 1788 blev der gennemført en udskiftning af jord, som førte til at flere gårde flyttede ud på åben mark og en gård blev grundlaget for en ny by, Tarp.
Placering af Esbjerg Havn og udviklingen af byen fik stor betydning for Gjesing, som nu er et lokalområde med ca. 8000 beboer.
Spangsbjerg Hospital og Spangsbjerg Mølle er to symboler på visioner og muligheder. Spangsbjerg Hospital blev placeret i friskluft og der blev plantet nåleskov for at give den bedste luft for tuberkulose patienter og Spangsbjerg Mølle blev startet et sted, hvor der var mulighed for at drive en vandmølle i det flade landskab.

Kun adgang for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening.
Tilmelding til Poul Larsen på mail eller telefon 21 59 64 46 senest torsdag den 18. november.

 

OPLYSNINGER OM ESBJERG OG OMEGNS MUSEUMSFORENING

Det er foreningens formål at bakke op om den selvejende institution Sydvestjyske Museer i dennes virke i Esbjerg, at deltage i museets bestyrelsesarbejde og at medvirke til at udbrede kendskabet til de kulturhistoriske museers betydning for samfundets samlede kulturudbud.

Som medlem af Esbjerg og Omegns Museumsforening har man også har adgang til de arrangementer, som tilbydes af Det antikvariske Selskab i Ribe og til samme priser (eller gratis) som gælder for denne forenings medlemmer. Lejlighedsvis vil det også være muligt at deltage i ture arrangeret af Fiskeri- og Søfartsmuseets museumsforening
på medlemsvilkår. Der er også et meget positivt samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet om historiske forelæsninger og udflugter.

Husk at få fornyet dit kontingent, og fortæl om os til familie, venner og bekendte. Foreningens styrke er dens medlemmer, så vi har brug for enhver, der interesserer sig for byens og egnens historie.

Medlemskortet er personligt og giver adgang til de to foreningers arrangementer samt fri adgang til Sydvestjyske Museers udstillingssteder. Der vil med mellemrum blive udsendt nyhedsbreve og indbydelse til receptioner og åbning af udstillinger til de medlemmer, som har oplyst en mailadresse. Giv besked herom til Poul Larsen på mail.

Henvendelser vedr. medlemskab af foreningen eller tilmelding til arrangementer bedes rettet til formand Poul Larsen på mail  eller telefon 21 59 64 46

Årligt kontingent:
Enkelt medlemskab 175 kr.
Medlemskab for par (på samme adresse) 280 kr.
Kontingentperioden er 1/1 til 31/12.
Husk at indbetale næste års kontingent inden den 1/2
Betaling kan ske på konto 7712-1022420