Museet og Esbjerg og Omegns Museumsforening arrangerer kulturhistoriske foredrag og udflugter med udgangspunkt i Esbjerg og omegns kulturhistorie. Læs om medlemskab af foreningen nederst.

 

FORÅRSPROGRAM 2024

Hent som PDF

Vestjyllands største udgravning
Tirsdag den 21. februar kl. 19.00
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade)

Ligskyggen af en stenaldermand fra enkeltgravskultur (2800-2300 f.Kr).

Arkæologi i Danmark følger den samfundsmæssige udvikling og foregår primært omkring landets store byer og de infrastrukturprojekter, som forbinder dem. Derfor er udgravningsaktiviteten meget ujævnt fordelt.

Den jyske vestkyst er et af de områder, hvor antallet af udgravninger er få. Sandflugt og stormaktivitet har siden 1600-tallet forringet livsvilkårene på vestkysten, men hvordan var forholdene i oldtiden og middelalderen?

Det kan Vestjyllands største udgravning i Veldbæk ved Esbjerg, fortælle om.

I Vestjyllands største by er der foretaget en lang række udgravninger i takt med byens vækst og centrale rolle i den grønne omstilling. I 2023 afsluttede Sydvestjyske Museer udgravningen af et samlet felt på 24 ha (240.000 m2 = 36 fodboldbaner) beliggende ved den gamle landsby Veldbæk lige øst for Esbjerg, hvor motorvej E20 slutter.


Museets arkæologer har afdækket og undersøgt et samlet kulturlandskab med hundredvis af gårde, grave og vejforløb helt fra stenalderen og frem til nyere tid.

I foredraget præsenteres de fascinerende resultater af denne lange rejse fra oldtiden og frem til Anden Verdenskrig.

For medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Antikvarisk Samling er det gratis at deltage, men tager man en gæst med, er prisen 50 kr., som indsættes på konto 7712-1022420.

Tilmelding sker til Poul Larsen på mail eller telefon 21 59 64 46 senest søndag den 19. februar.

 

Generalforsamling og foredrag om Fanøkvinden – ideal, myte og virkelighed
Mandag den 18. marts kl. 19.00
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade)


Kultegning af kvinde der graver orm.


I et søfartssamfund som Fanø havde kvinderne en altafgørende rolle for at sikre familiens overlevelse, når manden var på langfart i op til flere år ad gangen. Hun stod for børnenes opvækst, hverdagens mange opgaver i løbet af året, husets vedligehold, et mindre dyrehold samt arbejde, der sikrede biindtægter til familiens underhold. Samtidig blev fanøkvinden også et symbol på de kvindeidealer som prægede samtiden.

Alligevel har fanøkvindens historie været relativ usynlig i litteraturen. Derfor udgav Fanø Museum bogen "Fanøkvinden, ideal, myte og virkelighed".

Forfatter Mette Slyngborg fortæller i aftenens foredrag om de vilkår kvinderne levede under i perioden fra midten af 1800-tallet og til 1914, som piger, gifte koner og som enker, med eksempler på udvalgte kvindeskæbner i Fanøs sejlskibstid.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være en mindre servering.
Deltagelse i generalforsamlingen, der afholdes i henhold til gældende vedtægter, og det efterfølgende foredrag er forbeholdt medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening, og der er gratis adgang.

Tilmelding sker til Poul Larsen på mail eller telefon 21 59 64 46 senest torsdag den 14. marts.

 

Kør-selv tur til Poul la Cour Museet i Askov.
Torsdag den 2. maj kl. 14.00
Mødested: Poul la Cour Museet, Møllevej 21, Askov

 

Danmarks førerposition internationalt indenfor vindenergi kan føres tilbage til dengang Poul La Cour udviklede sin ideelle vindmølle i 1897.

Poul la Cour er født i 1846, men i 1878 tog han til Askov for at blive lærer på Askov Højskole. Poul la Cour fik herigennem stor sympati for den hårdtarbejdende landbefolkning og fik den ide, at han ville skaffe dem energi, som kunne lette deres hårde fysiske arbejde. Han så her brintens mulighed som fremtidens energi og derfor byggede han Danmarks første el-producerende vindmølle, hvorfra strømmen gennem elektrolyse omdannede vindens energi til brint.

I 1897 byggede han med bevilling fra staten den store vindmølle og et egentligt forsøgscenter for brint- og vindenergi. Mest kendt er han i dag for sin forskning med udviklingen af vindmøllen og specielt den optimale vingeprofil.

Alt dette kan vi se og høre mere om på Museet, som er indrette i det tidligere forsøgscenter, der i dag betragtes som arnestedet for den moderne vindmølleindustri.

Der vil blive serveret kaffe og kage i forbindelse med besøget.

 


Møllen fra 1897

Møllebygningen i dag


For medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Antikvarisk Samling er det gratis at deltage, men tager man en gæst med, er prisen 100 kr., som indsættes på konto 7712-1022420.

Bemærk at deltagerantallet på denne tur er begrænset til 30 personer, så det gælder om at komme først til mølle.

Tilmelding sker til Poul Larsen på mail eller telefon 21 59 64 46 senest
mandag den 29. april

 

Landsforrædere i Esbjerg
Tirsdag den 28. maj kl. 14.30
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade)


Forårssæsonen slutter med en foredragsaften om ”Da krigen var forbi”
Henrik Lundtofte fortæller nyt fra HSB og museets store Velux-støttede forsknings- og formidlingsprojekt om efterkrigsårene – om flygtninge, landsforrædere og modstandsfolks tilbagevenden til samfundet efter 1945.

Han vil zoome ind på Esbjerg og fortælle om, hvordan det gik modstandsfolk og deres drømme om et nyt Danmark efter krigen – men også om hvordan det gik med at få unge landsforræderstraffede fra Sydvestjylland sluset ud i et demokratisk samfund.

For medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Antikvarisk Samling er det gratis at deltage, men tager man en gæst med, er prisen 50 kr., som indsættes på konto 7712-1022420.
Tilmelding sker til Poul Larsen på mail eller telefon 21 59 64 46 senest
søndag den 26. maj

Modstandsleder Frants Gertsen taler på stadion lige efter befrielsen

________

OPLYSNINGER OM ESBJERG OG OMEGNS MUSEUMSFORENING

Det har hidtil været foreningens formål at bakke op om Sydvestjyske Museer i dennes virke i Esbjerg, at deltage i museets bestyrelsesarbejde og at medvirke til at udbrede kendskabet til de kulturhistoriske museers betydning for samfundets samlede kulturudbud.

Medlemsfordele

Som medlem af Esbjerg og Omegns Museumsforening har du gratis adgang til de fleste af foreningens 8 – 10 årlige arrangementer.
Når det er tid, så husk at få fornyet dit kontingent, og fortæl om os til familie, venner og bekendte. Foreningens styrke er dens medlemmer, så vi har brug for enhver, der interesserer sig for byens og egnens kulturhistorie.

Der vil med mellemrum blive udsendt nyhedsbreve og indbydelse til receptioner og åbning af udstillinger til de medlemmer, som har oplyst en mailadresse.
Henvendelser vedr. medlemskab af foreningen eller tilmelding til arrangementer bedes rettet til formand Poul Larsen på mailadressen toften3tarp(a)gmail.com eller tlf. 21 59 64 46.

Fusionsmuseum, hvad sker der nu?

Fra 1. januar 2024 fusionerer Sydvestjyske Museer med Fiskeri- og Søfartsmuset til et nyt stort museum.
Det er indtil videre forudsat, at alle udstillingssteder bevares. Indtil andet er besluttet, forventer formanden for foreningen derfor også, at princippet med at medlemskortet giver gratis ad-gang til alle udstillingssteder under det tidligere Sydvestjyske Museer bibeholdes.

Hvorledes det bliver på sigt, og hvorledes forholdet bliver til Fiskeri- og Søfartsmuseet vil tiden vise.

Det vi selv som forening kan bestemmer er, at medlemskortet er personligt, og også som hidtil giver adgang til Det antikvariske Selskab i Ribes arrangementer til samme pris som selskabets medlemmer.

Årligt kontingent
Enkelt medlemskab 175 kr.
Medlemskab for par (på samme adresse) 280 kr.
Kontingentperioden er 1/1 til 31/12.
Husk at indbetale næste års kontingent inden den 1/2
Betaling kan ske på konto 7712-1022420

 

Bestyrelsen for Esbjerg og Omegns Museumsforening

Formand Poul Larsen tlf. 21 59 64 46, mail toften3tarp(a)gmail.com
Næstformand Ebbe Salomonsen tlf. 60 72 28 84
Sekretær Peter Hundebøll tlf. 29 44 39 99
Steen Bank Kodal tlf. 91 52 50 56
Niels Gregersen tlf. 30 51 05 97
Suppleant Inger Margrethe Langkilde tlf. 24 66 08 84
Suppleant Erik Th. Møller tlf. 40 58 32 34