Museet og Esbjerg og Omegns Museumsforening arrangerer kulturhistoriske foredrag og udflugter med udgangspunkt i Esbjerg og omegns kulturhistorie. Læs om medlemskab af foreningen nederst.

Hyttebyen ved Sneum sluse – besøg i et kulturmiljø
Tirsdag den 6. september kl. 14.30 – 17.00
Mødested: Blichers Kro, Tjæreborg


Sneum sluse med sin lille hyttekoloni er et godt eksempel på et kulturmiljø.

Slusen blev opført i 1928 ved Sneum Å’s udløb sammen med diget langs havet. Diget danner afslutningen på et næsten ubrudt dige langs kysten helt fra Holland.

Den lille hyttekoloni af jagt- og fiskehytter er opstået i flere etaper, den første bygning i området er fra 1930’erne. De fleste hytter er fra 1954-1979 og opført på digelaugets udlejede jord.
Hyttekoloniens tætte bebyggelse danner et miljø med særlig charme og karakter, og er udpeget som et særligt bevaringsværdigt kulturmiljø.

Hvordan udpeges et kulturmiljø? og hvordan vurderer man så et miljø?

Vi mødes på Blichers Kro i Tjæreborg, hvor vi får en kop kaffe, mens museumsinspektør Mette Slyngborg fortæller om hyttebyen ved Sneum Sluse og giver os et indblik i KulturMiljø-metoden, som er udviklet sammen med Esbjerg Kommune til at analysere, vurdere, afgrænse og udpege kulturmiljøer.
Efter oplæg og instruktion kører vi til Sneum Sluse, hvor vi sammen beser hyttebyen og selv får lejlighed til at afprøve metoden i det små med analyser og vurderinger af det, vi oplever på stedet.

For medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Antikvarisk Samling er det gratis at deltage, men tager man en gæst med, er prisen 50 kr., som indsættes på konto 7712-1022420. Tilmelding sker til Poul Larsen på mail toften3tarp(a)gmail.com eller telefon 21 59 64 46 senest søndag den 4. september.

(billeder af Sneum sluse og hyttekolonien: Sydvestjyske Museer/Esbjerg Kommune)

 

Besøg Sydvestjyske Museers magasin i Ribe.
Onsdag den 28. september kl. 15.
Mødested Magasinet, Ørstedsvej, Ribe

 

Sydvestjyske Museer har en genstandssamling på næsten 1,5 million genstande. Samlingen er en vidensbank når det gælder mange aspekter i museumsarbejdet.
Der er både tale om arkæologiske fund og genstande fra nyere tid, såsom inventar, møbler, tøj osv.

De mange ting er et resultat af næsten 170 års indsamling, og afspejler både tidligere tiders opfattelse af, hvad der var interessant at gemme på, og udviklingen i arkæologiske indsamlingsmetoder gennem tiden.

Langt det meste opbevares i museets lavenergi-magasin på Ørstedsvej i Ribe. Her arbejder man med blandt andet digitalisering og gennemgang af ældre registreringer, fotografering og systematisk opstilling.
Resultatet er bedre bevaring af genstandene, men også en større tilgængelighed, når de skal bruges til udstillinger, forskning og i det hele taget i det daglige arbejde på museet.

Arrangementet omfatter en rundvisning på magasinet ved museumsinspektør Mette Søvsø, fortælling om arbejdet med samlingen, og fremvisning af eksempler på noget af det, man arbejder med.

For medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Det antikvarisk Selskab er det gratis at deltage, men tager man en gæst med, er prisen 50 kr., som indsættes på konto 7712-1022420. Tilmelding sker til Poul Larsen på mail toften3tarp(a)gmail.com eller telefon 21 59 64 46 senest søndag den 25. september.


Esbjerg og omegn gennem 10.000 år
Onsdag den 26. oktober kl. 19.00
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade)

 

I foredraget vil overinspektør Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer præsentere en opdateret oversigt over museets samlede arkæologiske viden fra jægerstenalderen og frem til tiden omkring år 1800. De seneste års store udgravninger har på væsentlige områder rykket forskningen fremad.

Stenalderens toskibede huse, som for få år siden kun sjældent blev påvist, dukker nu op i stort tal og supplerer de velkendte gravfund.

Systematisk brug af C14-datering giver arkæologerne en sikker tidsfæstelse, der fortæller nyt om:

  • Dannelsen af landsbyerne i yngre førromersk jernalder
  • Landsbyernes udvikling og dynamik
  • Klimakatastrofen i 536 e.Kr.

De lange linjer i landbrugssamfundets historie tydeliggøres ved brug af historiske kort, der sammenholdes med udgravningsresultater.

For medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Det antikvarisk Selskab er det gratis at deltage, men tager man en gæst med, er prisen 50 kr., som indsættes på konto 7712-1022420. Tilmelding sker til Poul Larsen på mail toften3tarp(a)gmail.com eller telefon 21 59 64 46 senest søndag den 23. oktober.

 

Medlemsmøde og foredrag om Retsopgøret og Esbjerg
Torsdag den 17. november kl. 19.00 (dørene åbnes kl. 18.30)
Esbjerg Museum, Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade)

 

Som sædvanligt afslutter vi årets møderække med det traditionelle medlemsmøde. Vi starter med et godt måltid mad og drikke til, hvorefter vi får et spændende foredrag, som også i år skal handle om besættelsen og tiden derefter.

Efter besættelsen blev godt 13.000 danskere straffet for forskellige former for kollaboration med tyskerne. Ved retten i Esbjerg blev der frem til 1949 dømt 268 personer i retsopgøret. Desuden blev flere end 50 dømt i værnemagersager, hvor Esbjerg-sagerne mod fx lokale entreprenører indbragte statskassen over 170 millioner i 2020-kroner i bøder og konfiskationer.
Søren WK. Rasmussen og Henrik Lundtofte fra Historisk Samling fra Besættelsestiden fortæller om retsopgøret i Esbjerg: Hvem blev dømt og for hvad – hvor og hvordan foregik opgøret?
Deltagelse i medlemsmødet er gratis og kun adgang for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening.
Tilmelding til Poul Larsen på mail toften3tarp(a)gmail.com eller telefon 21 59 64 46 senest mandag den 14. november.

 

OPLYSNINGER OM ESBJERG OG OMEGNS MUSEUMSFORENING

Det er foreningens formål at bakke op om den selvejende institution Sydvestjyske Museer i dennes virke i Esbjerg, at deltage i museets bestyrelsesarbejde og at medvirke til at udbrede kendskabet til de kulturhistoriske museers betydning for samfundets samlede kulturudbud.

Som medlem af Esbjerg og Omegns Museumsforening har man også har adgang til de arrangementer, som tilbydes af Det antikvariske Selskab i Ribe og til samme priser (eller gratis) som gælder for denne forenings medlemmer. Lejlighedsvis vil det også være muligt at deltage i ture arrangeret af Fiskeri- og Søfartsmuseets museumsforening
på medlemsvilkår. Der er også et meget positivt samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet om historiske forelæsninger og udflugter.

Husk at få fornyet dit kontingent, og fortæl om os til familie, venner og bekendte. Foreningens styrke er dens medlemmer, så vi har brug for enhver, der interesserer sig for byens og egnens historie.

Medlemskortet er personligt og giver adgang til de to foreningers arrangementer samt fri adgang til Sydvestjyske Museers udstillingssteder. Der vil med mellemrum blive udsendt nyhedsbreve og indbydelse til receptioner og åbning af udstillinger til de medlemmer, som har oplyst en mailadresse. Giv besked herom til Poul Larsen på mail.

Henvendelser vedr. medlemskab af foreningen eller tilmelding til arrangementer bedes rettet til formand Poul Larsen på mail  eller telefon 21 59 64 46

Årligt kontingent:
Enkelt medlemskab 175 kr.
Medlemskab for par (på samme adresse) 280 kr.
Kontingentperioden er 1/1 til 31/12.
Husk at indbetale næste års kontingent inden den 1/2
Betaling kan ske på konto 7712-1022420