Esbjerg og Omegns Museumsforening

Museumsforeningen arrangerer spændende foredrag og udflugter, som sætter fokus på Esbjergs historie og arkæologi.

Hent det seneste program som PDF

Medlemsfordele

  • Som medlem af Esbjerg og Omegns Museumsforening har du gratis adgang til de fleste af foreningens 8 – 10 årlige arrangementer.
  • Der vil med mellemrum blive udsendt nyhedsbreve og indbydelse til receptioner og åbning af udstillinger til de medlemmer af museumsforeningen, som har oplyst en mailadresse.
  • Medlemskortet er personligt og giver også adgang til Det antikvariske Selskab i Ribes arrangementer til samme pris som selskabets medlemmer.

Henvendelser vedr. medlemskab af foreningen eller tilmelding til arrangementer bedes rettet til formand Poul Larsen på tlf. 21 59 64 46 eller mail

Foreningens styrke er dens medlemmer, så vi har brug for enhver, der interesserer sig for byens og egnens kulturhistorie.
Husk derfor når det er tid at få fornyet dit kontingent, og fortæl om os til familie, venner og bekendte.

Årligt kontingent

Enkelt medlemskab 175 kr.
Medlemskab for par (på samme adresse) 280 kr.
Kontingentperioden er 1/1 til 31/12.
Husk at indbetale næste års kontingent inden den 1/2
Betaling kan ske på konto 7712-1022420

Bestyrelsen for Esbjerg og Omegns Museumsforening

Formand Poul Larsen tlf. 21 59 64 46, mail 
Næstformand Ebbe Salomonsen tlf. 60 72 28 84
Sekretær Peter Hundebøll tlf. 29 44 39 99
Steen Bank Kodal tlf. 91 52 50 56
Niels Gregersen tlf. 30 51 05 97
Suppleant Inger Margrethe Langkilde tlf. 24 66 08 84
Suppleant Erik Th. Møller tlf. 40 58 32 34