EVENT AFHOLDT Onsdag den 13. marts 2024

Temaaften om Esbjergs byudvikling

Hvordan vil Esbjerg Kommune skabe liv og kraft gennem byudvikling?
Hør arkitekt Simon Gaarsdal og udviklingskonsulent Anne Kathrine Lund-Platz fortælle om visionerne og deltag i dialogen undervejs.

TILMELD

Aftenen indledes i udstillingen ”Esbjerg – Alletiders bygningskultur”. Her vil museumsinspektør Mette Slyngborg introducere til, hvordan Esbjergs unikke historie som pionerby har haft betydning for den tidlige byudvikling.

Esbjerg blev opbygget indenfor få årtier og indre by blev præget af stilarten historicisme, der med sine mange udsmykningsdetaljer stadig kendetegner byen. De fleste huse blev 3-4 etager høje og eftertiden har haft fokus på at indpasse nye huse i helheden.

Kommunens visioner

Efter den historiske introduktion fortæller arkitekt Simon Gaardsdal og udviklingskonsulent Anne Kathrine Lund-Platz fra Esbjerg Kommune om en byudvikling i en by, som skaber nyt liv og kraft både fysisk, socialt og kulturelt.

De formidler baggrunden og visionerne for udviklingen, hvor ønsket er at skabe de bedst mulige rammer for et attraktivt byliv. Fx gennem nye byrum til ophold, spændende forbindelser i gader og gårdrum og nye bygninger, der passer ind i den eksisterende by.

Indspark og spørgsmål

Nogle af de centrale spørgsmål er, hvordan vi udvikler attraktive bymiljøer, og hvordan vi inddrager de relevante aktører.

Derfor er der også mulighed for indspark og spørgsmål i løbet af oplægget.

TILMELD

Anne Kathrine Lund-Platz

Ansat som udviklingskonsulent Miljø & Sekretariat hos Esbjerg Kommune.

Simon Gaardsdal

Byplanlægger ansat i By & Arealudvuklingsafdelingen hos Esbjerg Kommune og har lige nu fokuseret på byudvikling i bymæssige sammenhænge.

Mette Slyngborg

Museumsinspektør på Museum VEST og en af hovedkræfterne bag udstillingen “Esbjerg – Alletiders bygningskultur”.