Brug "Flag og følelser" i udskolingen

Kort om udstillingen: Skal man tro myten er det i 2019 800-året for Dannebrogs fald fra himlen. Flag og følelser er skabt i anledning af dette jubilæum. Udstillingen er bygget op omkring fem følelser: Glæde, Tvivl, Vrede, Ære og Stolthed. Under hver følelse fortæller vi om forskellige historiske begivenheder fra ca. 1890 og frem til i dag.

En flok studerende fra UC Syd er kommet med deres bud på, hvordan udstillingen kan bruges i udskolingens undervisning.
Det har vi på museet samlet til det forløb, som er beskrevet nedenfor.
Udstillingen handler om fem følelser, men opgaverne i forløbet bruger kun tre eller fire.
Har du brug for hjælp er du velkommen til at kontakte museumsformidler Trine Wittorff Brander på tlf. 51684076 eller mail.
God fornøjelse!

 

Før besøget på Esbjerg Museum
Klæd eleverne på til arbejdet med Dannebrog:

Brug fx clio.me, hvor der findes et fint forløb om Dannebrogs historie.

Lad eleverne diskutere 3-4 af de nedenstående spørgsmål - fx ved hjælp af Cooperative Learning øvelsen, Dobbeltcirklen.
Dobbeltcirklen er forklaret her.

  • Hvad forbinder I med Dannebrog?
  • Hvorfor er Dannebrog vigtig for mange danskere?
  • Betyder Dannebrog noget for jer?
  • Hvorfor tror I at nogle mennesker bliver sure over, at man ifølge dem, bruger flaget ”forkert”?
  • Hvornår synes I, at man bruger flaget forkert?
  • Hvordan og hvornår bruger I Dannebrog?
  • Hvordan ville I have det med at skulle bruge det samme flag som fx Tyskland, Spanien eller Sverige?

Del eleverne i grupper á fire.

Print de opgaver, eleverne skal arbejde med
Udstilling og Drama 3 følelser” er tre enkeltsider, hvor tre grupper skal have hver en. Er eleverne delt i seks grupper, kommer grupperne til at arbejde med den samme følelse to og to.
Hvad følte de?” er to sider, som bruges til alle grupper.

Eleverne skal medbringe blyanter til besøget på Esbjerg Museum.

På Esbjerg Museum

Se udstillingen sammen: Fordel grupperne ved de fem følelser, og lad dem bruge fx 5 minutter før gruppen rykker videre til den næste følelse. På den måde undgår I at stå oveni hinanden.

Grupperne kan herefter arbejde med opgaverne i Centralhallen, der ligger tæt på udstillingen.
Torsdag og fredag formiddag, kan I booke en åbning af museet særligt for jer. Se hvordan under Booking.


efter besøget

Alle opgaverne indebærer at grupperne skal vise noget for hinanden. Det vil være oplagt at gøre det hjemme på skolen, hvor det sikkert også er nemmere at skabe rum for en god diskussion.

Eleverne kan også designe deres eget flag. Brug evt. "Flag og symbolik" og "Farvesymbolik".
Hæng dem op i klassen eller på gangen, og lad eleverne præsentere deres flag, og hvorfor de har taget de elementer med, de har.