Onsdag den 15. marts kl. 19

- og foredrag om udgravningerne i Veldbæk.

Så er det atter tid til at samles til årets generalforsamling I Esbjerg og Omegns Museumsforening.
Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter.

Efter generalforsamlingen vil museumsinspektør Troels Bo Jensen fortælle om resultatet af de udgravninger i Veldbæk, som vi ude at besøge i foråret 2022.

Her blev blandt andet fundet velbevarede spor af bebyggelser i form af både hustomter fra sen bondestenalder, bronzealder og ældre jernalder, samt en del af en stor jernalderlandsby med tilhørende gravfelt fra den yngste del af romersk jernalder og op til ældre germansk jernalder (ca. 250-500 e.Kr.).

I forbindelse med generalforsamlingen vil der være en mindre servering.

PRIS: Deltagelse i generalforsamlingen og det efterfølgende foredrag er forbeholdt medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening, og der er gratis adgang.

TILMELDING: Til Poul Larsen på mail toften3tarp(a)gmail.com eller telefon 21 59 64 46 senest søndag den 12. marts.