Foredrag onsdag den 26. oktober kl. 19

Få en opdateret oversigt over museets samlede arkæologiske viden fra jægerstenalderen og frem til tiden omkring år 1800.

I foredraget vil overinspektør Morten Søvsø, Sydvestjyske Museer præsentere en opdateret oversigt over museets samlede arkæologiske viden fra jægerstenalderen og frem til tiden omkring år 1800. De seneste års store udgravninger har på væsentlige områder rykket forskningen fremad.

Stenalderens toskibede huse, som for få år siden kun sjældent blev påvist, dukker nu op i stort tal og supplerer de velkendte gravfund.

Systematisk brug af C14-datering giver arkæologerne en sikker tidsfæstelse, der fortæller nyt om:

  • Dannelsen af landsbyerne i yngre førromersk jernalder
  • Landsbyernes udvikling og dynamik
  • Klimakatastrofen i 536 e.Kr.
  • De lange linjer i landbrugssamfundets historie tydeliggøres ved brug af historiske kort, der sammenholdes med udgravningsresultater.

Hvor: Ovenlyssalen Esbjerg Museum, indgang gennem Nørregade 25

Tilmelding: til Poul Larsen på mail toften3tarp(a)gmail.com eller telefon 21 59 64 46 senest søndag den 23. oktober.

Pris: 50 kr indsættes på konto 7712-1022420.
Gratis for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og Det antikvariske Selskab i Ribe