Torsdag den 28. april kl. 14.30

Tilmeld dig og kom med, når museet og museumsinspektør Troels Bo Jensen holder åben udgravning for museumsforeningen og få et tæt indblik i fundene og udgravningerne.

Siden slutningen 2020 har museet udgravet på et stort areal ved Veldbæk Industri for at få arealerne klar til indrykket af flere store internationale virksomheder.

Området har i næsten 30 år været i arkæologernes søgelys, da den rige ”Veldbæk Fyrstes” grav, som i mange år var udstillet på Esbjerg Museum, blev fundet lige nord herfor. Der er dog aldrig før blevet lavet undersøgelser af større omfang på arealerne, og man har derfor aldrig fundet ud af, hvad den rige fyrste herskede over – indtil nu!

Undersøgelser har da også vist, at området er særdeles rigt på arkæologi. Således ligger her velbevarede spor af bebyggelser i form af både hustomter fra sen bondestenalder, bronzealder og ældre jernalder, samt en del af en stor jernalderlandsby med tilhørende gravfelt fra den yngste del af romersk jernalder og op til ældre germansk jernalder (ca. 250-500 e.Kr.), som strækket sig helt over til ØB-boldbaner over 800m mod vest.
Sidstnævnte må være Veldbæk Fyrstens domæne.

Tilmelding:
Til Poul Larsen på mail (link) eller telefon 21 59 64 46 senest mandag den 25. april.

Pris:
50 kr. som indsættes på konto 7712-1022420.
Gratis for medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening og forening og Det Antikvariske selskab i Ribe. 

Mødested:
Krydset Veldbæk Industrivej og Søndre Novrupvej.