21. oktober kl. 19-21.30

To foredrag. Tilmelding senest 18. oktober.

Befrielsen 75 år efter
Foredraget fortæller om Danmark og danskerne i foråret og sommeren 1945
og zoomer ind på de både glade, hektiske og vilde dage i Vestjylland i maj 1945.
Hvorfor gik det, som det gik – og hvorfor bliver den tid ved med at fascinere og
skabe debat?
Foredrag ved arkivleder, ph.d. Henrik Lundtofte, HSB/Sydvestjyske Museer.

Den anden besættelse
”Den anden besættelse” er de tyske flygtninges ankomst fra februar til maj 1945 blevet kaldt, og noget er der om det.
Foredraget fortæller historien om de tyske flygtninge i Danmark og i Oksbøllejren, der dengang var Danmarks 5. største by.
Hvorfor og hvorfra kom flygtningene? Hvorfor ville de danske læger ikke
hjælpe? Hvad var de danske planer med flygtningene?
Foredrag ved museumsinspektør John V. Jensen, Vardemuseerne

Praktisk:
Sted: Ovenlyssalen (indgang fra Nørregade)

Antal: Af Corona-hensyn begrænses deltagerantallet til 40 personer.

Tilmelding: til Poul Larsen på mail toften3tarp@gmail.com eller telefon 2159 6446 senest søndag den 18. oktober

Pris: Gratis for medlemmer af de to museumsforeninger. Gæster 50 kr., som indsættes på konto 7712-1022420 i forbindelse med tilmeldingen.

Billedet øverst:
Tyske flygtninge. Foto: Frihedsmuseet