af Stephen Demény

Lærerstuderende på UC Syd har givet deres bud på, hvordan særudstillingen kan bruges i undervisningen.

Skal man tro sagnet, er 2019 800-året for Dannebrogs dalen ned fra himlen til kong Valdemar Sejr. Esbjerg Museums særudstilling ”Flag og følelser” er skabt i denne anledning, og med hjælp fra lærerstuderende på UC SYD er der også udviklet et undervisningsforløb for skoleelever med udstillingen som omdrejningspunkt.

Glæde, Tvivl, Vrede, Ære og Stolthed.

Det er de fem følelser, udstillingen er bygget op om, og som i relation til vores nationalsymbol er afsæt for at fortælle om historiske begivenheder fra cirka 1890 og frem til i dag.
Undervisningsforløbet byder således på opgaver om disse følelser og deres betydning i det kulturelle og historiske perspektiv.
Se mere om undervisningsforløbet her på sitet.