På Esbjerg Museum åbner 13. september et undervisningscenter om Holocaust, der er det første af sin art i Danmark ved et samarbejde mellem Sydvestjyske Museer og MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring.

Folkemordet på seks millioner jødiske mænd, kvinder og
børn – emnet kan ikke være mere uhyggeligt.
Men det er vigtigt, at de ældste skoleelever har viden om, hvad
der skete dengang i Europa for 75 år siden og får indblik
i, hvordan og hvorfor det kunne ske – og at Holocaust
ikke er mere fjernt i tid og sted, end at der stadig i det
21. århundrede føres retssager i Tyskland mod
personal fra KZ- og dødslejre.

Holocaust UndervisningsCentret på Esbjerg Museum
skal give udskolingseleverne faktuel viden om jødeudryddelsen
og træne deres kritiske sans i en verden, hvor
alternative facts og Holocaust-benægtelse på internettet
florerer og konstant skyder frem i nye afskygninger.

Samtidig er lærerkræfterne bag undervisningsforløbet
meget bevidste om, at de unge ikke skal bombarderes
med forfærdende fotos og film.
Det handler om vejen til Auschwitz og om de mekanismer, som førte til gaskamrene og massenedskydningerne, mere end om
selve udryddelsen.

Undervisningsformen er nytænkende og foregår i to
meget forskellige rum. I det ene, et næsten tomt hvidt
rum, sidder eleverne på skamler med tilhørende hovedtelefoner
og præsenteres i lyd, billeder og film for en
række af de stadier, der førte frem til Holocaust.
Det andet rum er et mere almindeligt undervisningslokale,
hvor eleverne samles i små grupper og diskuterer,
bearbejder og reflekterer over det, de netop har oplevet
i det hvide rum.

Undervisningscentret er blevet til på initiativ af lærere fra Esbjerg Kommunes Skoletjeneste - MYRTHUE - i et tæt og frugtbart samarbejde med Historisk Samling fra Besættelsestiden/Sydvestjyske Museer.
Desuden har en række eksperter og landsdækkende institutioner deltaget i udviklingsarbejdet, ikke mindst det nationale videncenter
HistorieLab, UC Syd, Nationalt Netværk af Skoletjenester
og DIIS, Dansk Institut for Internationale
Studier.
Endelig har udskolingselever fra Urban D-skolen (Danmarksgades Skole) testet forløbet og ydet uvurderlig hjælp.

Efter en lang udviklingsproces står undervisningscentret
nu klar til at modtage eleverne i egne og særligt
indrettede lokaler på Esbjerg Museum.
Ombygningen af lokalerne er blevet mulig via fondsstøtte fra Johan
Hoffmann Fonden, og tidligt i processen modtog
projektet desuden støtte fra Frihedsmuseets Venners
Fond og Historielab.

”Hos jer kommer eleverne til at lære at tænke over læren
af historiens folkedrab på en kritisk – og informeret –
facon. Det signalerer simpelthen en reel interesse i at
tage de her emner alvorligt – og at opgaven med at
formidle og undervise om emnet, er noget man vil
prioritere. Det burde andre kommuner tage til sig!”
Solvej Berlau, tidl. DIIS

”Det er mig en utrolig glæde, at det nu er muligt her på
Esbjerg Museum hele tiden at kunne give unge
mennesker indsigt i, hvad der skabte et umenneskeligt
system”
Robert Fischermann, dansk overlevende fra
Theresienstadt, der for to år siden udgav den roste
erindringsbog "At forstå er ikke at tilgive", og som i 2016 holdt
foredrag på Esbjerg Museum og Esbjerg Gymnasium.

Ӂbningen af Holocaust UndervisningsCentret er endnu
et godt eksempel på det fine samarbejde, der er mellem
MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring og Sydvestjyske
Museer, hvor Historisk Samling for Besættelsestiden,
sammen med vores dygtige Skoletjenestemedarbejdere
får forskellige fagligheder til at gå hånd i hånd.
Det er flot at vi her i Esbjerg Kommune kan samarbejde på
tværs af organisatoriske skel og får udnyttet de kompetencer, der er i kommunen” udtaler Jens Futtrup leder af MYRTHUE - Natur, Kultur &
Læring.

Yderligere oplysninger:

Charlotte Bruun, formidler, MYRTHUE tlf. 41 21 01 13
Klaus Lund, formidler, MYRTHUE tlf. 27 24 22 92
Henrik Lundtofte, Leder af Historisk Samling for
Besættelsestiden (HSB), tlf. 76 16 39 95.
Jens Futtrup, leder af MYRTHUE, tlf. 27 24 13 73.