af Anne-Sofie Lundtofte

Sydvestjyske Museer har netop udgivet to årbøger – Levende Viden og By, marsk og geest - med masser af spændende ny viden fra museets ansvarsområde.

Femte årgang af den kulturhistoriske årbog Levende Viden rummer syv spændende historier fra lokalområdets nære og fjerne fortid, og i år har flere af artiklerne internationale perspektiver på det lokale udgangspunkt.

Således kan man få et indblik i samtidens syn på Ribe-udvandreren Jacob A. Riis i både ind- og udland, læse om baggrunden for amerikaneren Esther Bubleys fotografiske værker fra Mandø i 1954 og følge de esbjergensiske fiskebilers hjælp til danske og norske fanger i de nazisitiske lejre under anden verdenskrig. 
Der er også artikler om det tidlige hvidtølsbryggeri i 1800-tallets Esbjerg, anlæggelsen af Ribes første omfartsvej, levevilkår i Ribe efter reformationen set gennem kemien i knoglerne og en fortælling om, hvordan rygterne om nedrivningen af en historisk mole kunne mobilisere beboerne på Fanø.

Årets udgivelse markerer dertil en række nye tiltag: Der bliver fortsat lagt vægt på de gode fortællinger, men den faglige kvalitet af disse er så høj, at artiklerne nu og fremover bliver fagfællebedømt efter Forsknings- og Innovationsstyrelsens retningslinjer. 
Femte-udgaven af Levende Viden byder også på et redesign af årbogen. Tilbagemeldinger fra årbogens læsere har betydet at årbogens indmad og omslag fra i år tager sig anderledes ud end tidligere, så der nu er tale om en mere læsevenlig udgivelse med prioritering af gode og tydelige billeder. 
Udgivelsen er rigt illustreret, og artiklerne er skrevet både af ansatte ved Sydvestjyske Museer og kompetente fagfolk udefra.

By, marsk og geest udkommer i sin 29. udgave i år. Det er museets fagfællebedømte arkæologiske tidsskrift med fokus på arkæologiske og historiske artikler omhandlende perioden indtil ca. 1850. 
I år præsenterer tidsskriftet tre artikler, som alle giver et indblik i den forskning, der foregår i det arkæologiske materiale fra Sydvestjylland. 
Den første artikel præsenterer tolkning og nytolkning af arkæologiske data om bl.a. byggeskik og livsvilkår i overgangen mellem stenalder og bronzealder. 
To andre artikler har begge udgangspunkt i detektorfund. Den ene omhandler den unikke guldskat fra Fæsted, dens sammensætning, stilmæssige tilhørsforhold og betydning, mens den anden er en grundig præsentation og analyse af de knivskedebeslag fra ældre middelalder, som hyppigt optræder som detektorfund mange steder i Danmark.

Levende Viden koster 99,-, mens By, Marsk og Geest fås for 70,- 
Begge udgivelser kan købes på Museet Ribes Vikinger, på Esbjerg Museum (efter 19. januar) og via Sydvestjyske Museers hjemmeside.

Billederne ovenfor:
Pragtspænde fra Fæstedskatten. Foto: Nick Schaadt, Museet på Sønderskov.

Ølkasse fra brygger Graff i købmanden fra Esbjerg Bymiljø på Esbjerg Museum.
Foto: Sydvestjyske Museer.

Kvinde fra begravelse nær Ribe Domkirke. Foto: Sydvestjyske Museer.