Læs op Kontakt Indeks
Indhold

Esbjerg Vandtårn

Havnegade 22
6700 Esbjerg
Telefon 76 16 39 39

 

Åbningstider 

1/6-15/9 samt skolernes efterårsferie:
Tirsdag - søndag kl. 10-16. Mandag lukket
 
16/9-31/10 og 1/4-31/5:
Lørdag og søndag kl. 10-16
 
I påsken:
Skærtorsdag og langfredag kl. 10-16

Uden for de nævnte perioder kun åbent efter aftale.
Entré
Voksne 20 kr., børn og unge under 18 år gratis.
Grupper min. 10 voksne: 10 kr. når én person afregner.
Sponsorer af Esbjerg Vandtårn, Medlemmer af Esbjerg og Omegns Museumsforening eller af Det Antikvariske Selskab i Ribe: Gratis adgang.
 

Udover udsigten over byen, havnen og til Fanø byder Esbjerg Vandtårn på en permanent udstilling om vandtårne i Europa.

 

Esbjerg Vandtårns historie

Vandtårnet blev opført 1896-1897 på en gravhøj fra bronzealderen på toppen af klinten, lige ovenfor den nyanlagte havn.
Da tårnet ligger på byens markante højdepunkt, Bavnehøj, ud mod havet, blev det meget hurtigt til byens vartegn.

Arkitekten var C.H. Clausen (1866-1941), der klart har ladet sig inspirere af et tysk forlæg: Hans Nassau i Nürnberg, som han har kendt fra samtidige tyske arkitekturværker.

I 1894-1895 havde de ca. 9.000 indbyggere endnu ikke fået vandværk. Vandforsyningen klaredes ved brønde og vandposter spredt over byen.
At få en offentlig vandforsyning var således ret påtrængende, særligt da befolkningstallet steg meget voldsomt.
Efter flere forgæves boringer fandt man brugeligt vand i Vognsbølparken.

Årsforbruget i 1897 var for hver indbygger 31 liter pr. dag. Allerede året efter var forbruget pro persona steget til 51 liter pr. dag.
Til sammenligning tjener, at det gennemsnitlige dagsforbrug af husholdningsvand i 1995 var 145 liter pr. person.
Uanset at man i Esbjerg i året 1894 efter et borgermøde havde udskudt anlæggelsen af det ønskede gasværk, indså man i 1895 det fornuftige i at nedlægge vand- og gasrør i samme arbejdsgang.
I december 1895 vedtog sognerådet at bygge såvel gas- som vandværk.

Vandtårnet rummede ikke mere end 131 m3 vand. Årsforbruget var i 1897 mere end 130.000 m3, og det steg i de følgende syv år med mere end 400%.
Derfor blev den store beholder på ca. 525 m3 bygget ved Nygårdsvej allerede i 1904.

Vandtårnet i byparken var således allerede fra starten for lille – set i relation til en udvikling, som ingen kunne forudse: befolkningstallet steg fra 9.280 i 1895 til 14.022 i 1902.
Vandforsyningen blev siden sådan, at man pumpede vandet direkte til forbrugerne, og kun det overskydende vand tilgik de to vandbeholdere.

I det hele taget kom stigningen i indbyggertallet nok noget bag på sognerådet, for alene i femårsperioden 1894-1899 måtte man anlægge gasværk, vandværk, 3 nye skoler, ligkapel, kirkegård, brandstation, kloakledninger samt gennemføre asfaltering og brolægning for næsten 1 mio. kroner. Både beløbet og anlæggenes omfang viser, at sognerådet fandt det nødvendigt at give Esbjerg en moderne bys infrastruktur.

 

Esbjerg Vandtårn

Esbjerg Vandtårn
Havnegade 22
6700 Esbjerg 

Tlf. 76 16 39 39
www.esbjergmuseum.dk
mail

 


 

Sydvestjyske Museer

Sydvestjyske Museers hjemmeside
 

Museet Ribes Vikingers hjemmeside

Esbjerg Museum • Torvegade 45 • 6700 Esbjerg • 76 16 39 39 • museum@sydvestjyskemuseer.dk